• es
  • gal
xedega@xedega.com
+34 986 430 404

Como e cando podemos cambiar a Base de Cotización do Réxime Especial de Traballadores Autónomos?

ssAta o vindeiro día 31 de outubro, todos os autónomos que o desxeen poderán modificar ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social (TGSS) a Base de Cotización do Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) e, por iso, a cuota mensual a pagar Download nursery rhymes. Os cambios serán efectivos a partir do día 1 de xaneiro de 2016. A Base de cotización poderase modificar á alza ou á baixa, en función da que teñan actualmente, mantenendo sempre os mínimos establecidos pola normativa vixente 윤고딕 530.
Debemos considerar que a Base de Cotización está directamente relacionada co importe a percibir polo autónomo en caso de ter unha baixa por enfermidade, accidente, incapacidade e tamén incidirá no cálculo do importe da pensión cando o autónomo se xubile 드럼 소리.
Considerando os importes do 2015, amosamos a seguinte táboa informativa que sinala as diferentes posibilidades que os autónomos teñen á hora de elixir a súa base de cotización para o ano 2016 Java file compressed.

cuadro xedega

*29,90%= 29,80% + 0,1% (para os autónomos sen protección por continxencias derivadas de accidentes de traballo, enfermidades profesionais e cese da actividade) 백강고시체 다운로드.

Se, por razóns de idade ou situación  persoal, quixeras facer unha modificación na túa Base de Cotización, non dubides en contactar co noso despacho, onde te informaremos e asesoraremos da opción que mellor se adapte ás túas circunstancias 쌈마이웨이.

Isabel García Álvarez & J. Gómez Cabo