• es
  • gal
xedega@xedega.com
+34 986 430 404

Contacto

Por favor, cubra o seguinte formulario:

Nome (requerido)

E-mail (requerido)

Asunto

Mensaxe

Lin e acepto a política de privacidade

Responsable de tratamento: Os seus datos serán tratados por XEDEGA S COOP GALEGA , con CIF ESF36767648, dirección Rúa García Barbón, nº 32 – 2º oficina 2, , 36201 – Vigo (Pontevedra)
Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.
Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal.
Prazo: Os seus datos serán tratados o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata a perda de relevancia do seu uso ou, en todo caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte do seu titular dos dereitos correspondentes.
Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: xedega@xedega.com, ou tamén por escrito, achegando unha copia do documento acreditativo da súa identidade á dirección: Rúa García Barbón, nº 32 – 2º oficina 2, 36201 – Vigo (Pontevedra)
Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos na nosa política de privacidade