• es
 • gal
xedega@xedega.com
+34 986 430 404

Xurídico e Mercantil

Xurídico e Mercantil

O estudo permanente das disposicións lexislativas vixentes, permítenos ofertar un servizo de asesoramento legal e xudicial, tanto preventivo como correctivo, poñendo á súa disposición un equipo de xuristas de recoñecida experiencia nos diferentes ámbitos do Dereito 윈도우 미디어 플레이어 동영상.

 • Dereito civil
 • Dereito Mercantil
 • Dereito Laboral
 • Dereito de Familia

A planificación mercantil é de vital importancia dende a posta en marcha dunha empresa ou sociedade, e durante toda a vida da misma 소셜클럽. Os nosos servizos de xestión mercantil abarcan a totalidade dos trámites que poda necesitar, cun permanente apoio que lle asegurará a correcta amortización da súa inversión, e a redución de custos ao asesorarlle sobre o xeito xurídica máis conveniente 완결드라마.

 • Estudo previo á constitución da empresa ou sociedade
 • Constitución de sociedades limitadas, anónimas, cooperativas, comunidades de bens, etc 이츠대전.
 • Elaboración de estatutos sociais
 • Alta e xestión de autónomos
 • Operacións societarias (compra-venta, fusións, absorcións, conflictos entre socios, etc.)
 • Asesoramento e apoio en consellos de administración, xuntas directivas, padroados, etc 스타트 메뉴 8.
 • Elaboración de contratos mercantís de todo tipo