• es
xedega@xedega.com
+34 986 430 404

Subvenciones Economía Social – BONO CONSOLIDA

Orden del DOG nº 123 de 2022/6/29 – Xunta de Galicia  Normativa que regulan esta axudas 

 Vos facemos un Resumén

Beneficiarias:

 • sociedades cooperativas
 • sociedades laborais
 • empresas de inserción
 • centros especiais de emprego

** Non poderán ser beneficiarias destas subvencións as entidades beneficiarias na anterior convocatoria 2021.

 

Os conceptos subvencionables son:

 • Equipamento informático.
 • Adquisición e desenvolvemento de software e páxinas Web.
 • Márketing, comunicación ou relanzamento comercial.
 • Mellora na eficiencia enerxética.
 • Adquisición de equipamento.
 • Reforma do local de negocio.
 • Mobiliario.
 • Obtención de certificacións de calidade.
 • Creación e desenvolvemento da imaxe corporativa da entidade.
 • Plan de Protección de datos.

 

Prazo de presentación de solicitudes:  finalizará o 30 de setembro de 2022 ou ata esgotar crédito

Requisitos: (ademásis dos de carácter xeral para obter subvencóns )

 • Figurar debidamente inscritos nos rexistros correspondentes
 • Estar ó día na presentación de contas
 • Acreditar unha antiguedade de 42 meses na data da solicitude

 

Cuantía da  axuda .

Será equivalente ao 80 % do coste total dos gastos subvencionables, cos límites establecidos na orde