• es
  • gal
xedega@xedega.com
+34 986 430 404

Laboral

Laboral

Na área de recursos humanos proporcionámoslle a seguridade dunha xestión eficaz, estudando permanentemente as novas normativas, para a formulación das distintas posibilidades de subvencións e bonificacións, dando solución a todas as necesidades que se presenten no ámbito sociolaboral.

  • Consultoría e asesoramento laboral de empresas, autónomos e sociedades
  • Elaboración de contratos de traballo, nóminas e liquidación de seguros sociais
  • Apoio e representación en inspeccións de Traballo, conciliacións individuais e colectivas
  • Rexímenes especiais da Seguridade Social
  • Xestión administrativa e tramitación de escritos en Organismos Públicos
  • Asesoramento e apoio en despidos e expedientes de regulación de emprego
  • Tramitación de expedientes de xubilación, invalidez, etc.